Geklede Boots Zwart Vanessa Wu

6nrUUt8dqt
Geklede Boots Zwart Vanessa Wu

Kenmerken
van Geklede Boots Zwart Vanessa Wu

Geklede Boots Zwart Vanessa WuGeklede Boots Zwart Vanessa WuGeklede Boots Zwart Vanessa WuGeklede Boots Zwart Vanessa Wu
Geld Woning
Persoonlijk financieel advies
Overslaan en naar de algemene inhoud gaan
GEMMA Discussieplatform

U bent hier

GEMMA Koppelvlak - ZS-DMS Verwerkingssoort T of I bij gerelateerde entiteit?

Zoeken

6 reacties / 0 nieuw
Sisley Mantel
of registreer om te kunnen reageren
vr, 10-07-2015 - 12.31u
Johannes Battjes
Verwerkingssoort T of I bij gerelateerde entiteit?

Squit XO plaatst bij een zaakupdate bericht zakLk01, waarbij een nieuw subject wordt opgevoerd een "T" bij de relatie en bij de gerelateerde entiteit (subject) een "I" als verwerkingssoort (identificerende gegevens). Dit wordt door het STP goedgekeurd. Sommige zaaksystemen vereisen echter een "T" (toevoegen) bij de gerelateerde entiteit. Volgens StUF 3.01 moet een zendende applicatie "I" sturen als hij zeker weet dat de entiteit in de ontvangende applicatie aanwezig is. Als het zendende systeem niet zeker weet of het ontvangende systeem een gerelateerde kent, dient het gerelateerde object met "T" als StUF:verwerkingssoort te worden opgenomen.Het is mij echter onduidelijk bij "T" wat er gebeurt als de entiteit al aanwezig is in het ontvangende systeem. Kunnen we dan ook een foutbericht verwachten? Graag een uitspraak: of altijd "T" of altijd "I" bij een gerelateerde entiteit in het kader van ZS-DMS. Ook graag STP hierop aanpassen.

Bovenaan
Michiel Verhoef

Dit zijn twee in één vraag.

Mijns inziens is een "I" (Identificerende gegevens) netter omdat het zendende systeem niet altijd kan weten of een gerelateerde al bekend is bij het ontvangende systeem. Het enige wat de zender kan aangeven is "dit is de gerelateerde van dit subject".

De vraag is echter of dit werkbaar is: standaard toevoegen ("T") heeft tot gevolg dat de entiteit er altijd zal zijn. Ofwel omdat deze net toegevoegd is ofwel omdat deze er al was en een foutbericht volgt. De "T" is dus robuuster. Het foutbericht wat volgt wanneer een entiteit al aanwezig is kan dan eventueel genegeerd worden omdat voor de zender duidelijk is dat de gerelateerde entiteit bij het ontvangende systeem hoe dan ook aanwezig zal zijn.

De fout die terug zou moeten komen is volgens de StUF standaard een foutbericht met code StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’, zie StUF standaard paragraaf 5.2.8).

Dit voorstel is geagendeerd voor de teleconferentie van de werkgroep op 5 november 2015. Zie ook http://www.gemmaonline.nl/index.php/Werkgroep_Zaak-_Documentservices_201...

Bovenaan
Roel de Bruin

Het staat niet expliciet in de specificaties vermeld maar volgens mij kun je uit het gebruik van de termen 'zeker weten' en 'niet zeker weten' afleiden dat bij gebruik van een 'I' de ontvanger een foutmedling retourneert als de gerelateerde ontbreekt en dat bij gebruik van een 'T' de ontvanger eerst controleert of de gerelateerde al bestaat in zijn registratie en in dat geval de 'T' als 'I' verwerkt. Oftewel, in dat laatste geval geen foutmelding retourneert.

Bovenaan
Roel de Bruin

Op bladzijde 51 van de StUF specificaties staat:

In de specificaties is niet aangegeven of dit ook geldt voor een Fo01-bericht. Maar om, gezien bovenstaande, verwarring over het al dan niet verwerken van een bericht te voorkomen ben ik er geen voorstander van een foutbericht te sturen als het bericht wel kan worden verwerkt.

Zwarte Boots Timberland 6 Inch Premium
Johannes Battjes

Beste Roel, Michiel,

We willen geen foutbericht ontvangen, want de TSA doet niets fout. Bovendien specificeert ZS-DMS geen herstelmechanisme hiervoor (of een mechanisme om te bepalen of de informatie al bekend is).

Het is veel handiger af te spreken dat T (of I) geaccepteerd wordt, ongeacht of het zaaksysteem de informatie al heeft of niet.

Bovenaan
Michiel Verhoef

In de zipfile met daarin schema's en documentatie van sectormodel StUF-BG staat in het document keuzenverStUFfing_RSGB.pdf in paragraaf 2.8 het volgende geschreven

/**/

/**/

Hieruit leid ik af dat gebruik van verwerkingssoort T niet verplicht om de gegevens op te nemen. Dus wanneer de gegevens al bekend zijn bij de ontvanger hoeft deze er niets mee te doen en wordt geen foutmelding terug gestuurd. Deze zelfde interpretatie is in de StUF Expertgroep van 20-04-2016 besproken en onderschreven door de aanwezige partijen.

De documenten van het sectormodel StUF-BG zijn te vinden op: Think Chili 80102 Blauw
.

In een kennisgevingbericht mogen gerelateerden in principe worden opgenomen met verwerkingssoort 'T' (de zender weet niet of de gerelateerde al bekend is bij de ontvanger. De ontvanger mag de gerelateerde toevoegen op basis van de gegevens in het bericht)

Bestuurder A van zorginstelling B wordt aansprakelijk gesteld voor een bedrag van € 150.000,–. Er is geen sprake van opzet, bewuste roekeloosheid of ernstig persoonlijk verwijtbaar handelen. Toch dekt de verzekering van bestuurder A maar een bedrag van € 100.000,–. De vrijwaringsbepaling van de statuten van zorginstelling B melden dat het restant dat niet door de verzekeraar wordt vergoed, door de zorginstelling aan de bestuurder wordt vergoed. Zorginstelling B keert daarom een bedrag van € 50.000,– uit aan de bestuurder als vergoeding nadat de bestuurder de schadevergoeding die hij moet betalen, zelf heeft betaald.

Controleer eerst of in de huidige statuten van uw zorginstelling al een vrijwaringsbepaling is opgenomen.

Is dit het geval? Controleer vervolgens of de vrijwaringsbepaling uitgebreid en duidelijk genoeg staat omschreven.

Is dit niet het geval? Of staat er überhaupt geen vrijwaringsbepaling in de statuten opgenomen? Dan kunt u de huidige bepaling over vrijwaring wijzigen of een bepaling in de statuten laten opnemen. Het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot statutenwijziging, kan dit regelen via een statutenwijziging. Dit zal in de meeste gevallen het bestuur zijn, na goedkeuring door de raad van toezicht. Wij adviseren het wijzigen of het opnemen van een vrijwaringsbepaling altijd af te stemmen met uw raad van toezicht.

Als u naar aanleiding van dit artikel aanvullende vragen heeft, adviseren wij u hier graag over. Neem hiervoor contact op met Sophie Morriën of Jan Schouten .

Auteur(s)

Multi Moment by Moment Sjaal JAPY Moment by Moment

Wilt u op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen in uw sector? Schrijf u dan hier in voor één van onze nieuwsbrieven.

Meld u aan

Ziekte re-integratie

20 september 2018

Wet Normering Topinkomens

11 oktober 2018

Alma en Pena Zwarte Geklede Boots

30 oktober 2018

Filter op:

Kennedy Van der Laan gebruikt op haar websites cookies om er voor te zorgen dat gebruikers de mooie functionaliteiten kunnen ervaren en om bezoekersgedrag te meten om de inhoud te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies. Privacy statement

Uw cookie-instellingen voor deze site

Analytische cookies We meten het bezoekersgedrag op onze website, om voortdurend de inhoud te verbeteren en deze optimaal af te stemmen op de behoefte van bezoekers. Meer weten over Analytische cookies? Lees meer

Getuigenis: een gewenste euthanasie

up | home

Het laatste moment van het menselijk leven is het sterven. Met elkaar meeleven impliceert ook elkaar bijstaan in het sterven. Waar de grenzen van die hulp liggen, m.n. wat het medisch handelen betreft, is ook nog een dagelijkse afweging voor allen die bij een concreet sterven betrokken zijn. Geen enkele wetgeving kan het geweten binden. [Overigens: de wet wil dat ook niet: aldus minister Verwilghen in zijn samenvatting van de wet]. Verwacht van mij geen veroordeling noch gejuich. De tijd van gratuite standpuntbepaling is nu voorbij, hoop ik. Hoogste tijd om elkaar ècht bij te staan op de grens van leven en dood èn onze bezinning dienomtrent weer op niveau te brengen. In dit artikel geef ik u drie dingen ter overweging mee.

Daarna is het weer aan u.

1. Marinus van den Berg schrijft in zijn boekje op blz. 57-58 over de machteloze ontluistering waarin een mens, omdat hij sterfelijk is, terecht kan komen. De grensvragen omtrent leven en dood dringen zich dan onherroepelijk op. Essentieel is voor hem, dat deze grensvragen niet losgemaakt worden van de concrete ervaring waaruit zij voortkomen. Haal je ze daar wel uit, dan veranderen die vragen wezenlijk van karakter Mensen helpen, die in machteloze ontluistering hun levenseinde tegemoet gaan, blijft volgens Van den Berg - onafhankelijk van alle wetgeving – altijd in de allereerste plaats een kwestie van om van binnen uit te vernemen waar de lijdende medemens zich bevindt. "In een overspannen cultuur als de onze", schrijft hij, "dreigen antwoorden te snel tevoorschijn getoverd te worden. Het is immers niet gemakkelijk om het met de machteloze ontluistering uit te houden. Waar ligt de grens van het menswaardige? Wat is ondraaglijk lijden? Wie geeft dat precies aan en kan dat precies worden aangegeven? Soms is het duidelijk. Vaker is het onduidelijk." De mens gehecht aan het leven als hij is, verlegt trouwens zelf geregeld zijn eigen grenzen, kent bij voorbaat de eigen grenzen niet. Met name de expliciete vraag om euthanasie moet zorgvuldig beluisterd worden. Wat vraagt men precies, als men dit vraagt. "Als hier de volgehouden luisterbereidheid ontbreekt, wordt het handelen en zullen de naweeën van een besluit om het levenseinde te bespoedigen zich doen voelen in de toekomst. Men verzet niet zonder gevolgen de bakens van een eeuwenoude moraal omtrent leven en sterven. Hier is een nieuwe pijn in de ziel geboren die nog maar nauwelijks gezien wordt in een samenleving die schreeuwt: ‘Dat moet kunnen in deze moderne tijd, de mens is autonoom, niemand boven de mens!’ Er is wel iemand in en naast de mens! De mens is meer. De mens is een openbaring."

2. In het [levensbeschouwelijk plurale] blad (juli 2001) las ik het aangrijpende relaas van een zekere ‘Hans’ over het sterven van zijn vrouw ‘Barbara’. Dit verhaal over een concreet geval van gewenste euthanasie zegt méér dan duizend redeneringen. Hieronder volgt een uitgebreid uittrekstel uit dit interview. In het eerste deel heeft Hans verteld over de ziekte van zijn vrouw (voor de tweede maal was een kwaadaardige tumor vastgesteld met uitzaaiingen). Al in een vroeg stadium werd duidelijk dat het een ziekte tot de dood zou zijn. Nadat ze over de eerste klap heen waren bracht zijn vrouw euthanasie ter sprake. Zij had voor zichzelf besloten dat, als de pijn te hevig zou worden en ze zo'n dosis morfine nodig had dat ze niet meer aanspreekbaar zou zijn, dat ze dan dood wilde. Tijdens een bezoek aan de huisarts liet ze zich door hem voorlichten. De huisarts vertelde welke papieren er aangevraagd moesten worden, wat er in officiële zin bij kwam kijken, wie er aanwezig zou moeten zijn etc. Onder begeleiding van de huisarts en met hulp van de vereniging voor euthanasie werd alles geregeld en vastgelegd. Eens dat gebeurd, zo vertelt Hans, hebben ze geprobeerd de gedachte aan de dood wat opzij te zetten om nog zoveel mogelijk samen van het leven te genieten. Vanaf hier geef ik Hans het woord:

3. psalm 139, vers 24

Ik weet niet beter te doen dan naast deze verandering in onze omgang met het sterven een oeroude psalm te leggen, uit de tijd, dat men naar lichaam en ziel zich nog geborgen wist in een allesomvattende werkelijkheid, omvattend, d.w.z. inclusief het

ds. Dick Wursten

-

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart

Houthandel Gadero

Al uw hout snel thuis met houthandel Gadero. Wij leveren het grootste assortiment tuinhout, houten meubelen en vloeren zorgvuldig en gemiddeld binnen 4 werkdagen bij u thuis in Nederland en België.

Verantwoord tuinhout
Klantbeoordelingen
3791+ reviews
'Buiten genieten, binnen handbereik' maken
Henk Jan Eigenaar
Ontmoet het team
Uw bestelling is bij mij in goede handen.
Mahmoud Orderpicker
Ontmoet het team
Samen met u klaren we die klus!
Tom Hoofd montage
Ontmoet het team
Alles voor een tevreden klant en een mooi eindresultaat
Yvette Service afdeling
Ontmoet het team
Altijd op zoek naar het beste personeel!
Annica HR-manager
Ontmoet het team
heeft sinds 2005:
0 producten pagina's
0 klanten blij gemaakt
0 vragen beantwoord
Afmeting Breedte zool Normaal
Hakhoogte Kleiner dan 2,5 cm
Afwerking Print Dierenprint , Slangenprint
Sluiting Rits
Comfort Binnenzool Kenmerk Vaste binnenzolen
Kenmerken Puntvorm schoen Rond
Materiaal Materiaal Binnenzool Leer
Materiaal Binnenkant Stof
Materiaal Buitenkant Imitatieleer
Overige Outlet Ja